PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ÁLTALI PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSRÓL

2023. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Uniós Whistleblowing Irányelvet hazai jogrendben bevezető új Whistleblowing törvény, azaz a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

Kik tehetnek bejelentést, kik lehetnek panaszosok?

  • munkavállalók (volt, vagy akár leendő munkavállalók)
  • vállalkozás tagja, tulajdonosa
  • múlt-, jelen- és jövőbeli alvállalkozó, beszállító, megbízott partnere

Miről tehető bejelentés, mi számít panasznak?

Bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, gyanú, így például diszkromináció, erőfölénnyel visszaélés, vesztegetési kísérlet, rasszizmus, szexizmus, személyiségi jogsértések, szerződésszegések, stb.

Hogy tehető bejelentés, panasz?

A biztosított módon írásban (postai úton, e-mail útján vagy webes felületen), vagy szóban (telefonon, hangüzenetküldő rendszer útján, személyesen).

Mi a bejelentés kivizsgálásának menete?

i. a bejelentések az anonimitást biztosító visszaélés-bejelentési rendszerben iktatásra és rögzítésre kerülnek;
ii. a Panasztevő a megtett bejelentésről automatikusan – legkésőbb 7 napon belül – visszajelzést kap az iktatás és a vizsgálat megkezdésének tényéről;
iii. az integritás tanácsadó a bejelentés megtételétől számított 30 napon belül a bejelentést kivizsgálja;
iv. amennyiben a vizsgálat során további információk szükségesek, azokat az integritás tanácsadó bekéri a Panasztevőtől, e körben és célból vele írásos kommunikációt folytat, vagy igény esetén akár személyesen meghallgatást is tarthat;
v. amennyiben indokolt, úgy a kivizsgálási határidő legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható;
vi. a kivizsgálás megtörténtét követően a szükséges tájékoztatást megteszi a Panasztevő részére.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor köteles intézkedni feljelentés megtételéről, egyéb esetben a foglalkoztató a bejelentések alapján köteles a jogsérelmeket orvosolni, vagy azok ismételt előfordulásával szemben fellépni.

Tehető névtelen bejelentés?

Igen tehető, de azt a foglalkoztató nem köteles kivizsgálni.

Kinél, milyen módon tehet bejelentést?

Név: Hágen Tímea
e-mailben: [email protected]
telefonon: +3620/399-9590
személyesen: 7200 Dombóvár, Erkel Ferenc utca 1. – minden páros héten pénteki napon

PDF verzió letöltése